Monday, 5 October 2009

FirstSearch


Bellach gallwn gael mynediad i wasanaeth FirstSearch ar y cyd âr Gwasanaethau Llyfrgell ym Mhrifysgol Cymru Llanbedr Pont Steffan. Mae FirstSearch yn darparu mynediad electronig i ddwsinau o gronfeydd data a mwy na 10 miliwn o erthyglau â thestun llawn a delweddau llawn. Maer cronfeydd datan cynnwys: WorldCat, ArticleFirst, ECO, ProceedingsFirst, PapersFirst, Clase Periodica, WorldCat Dissertations, GPO, ERIC, MEDLINE, OAISter World Almanac plus MLA Bib, ATLA ac ATLAS. Os bydd angen cyngor arnoch chi wrth ddefnyddior adnodd hwn, a wnewch chi gysylltu â staff y CAD a fydd yn hapus i ddarparu hyfforddiant.Gallwch gael mynediad ir adnodd hwn trwy ddefnyddioch Cyfrif Athens yn:http://firstsearch.oclc.org/athens neu http://www.athens.ac.uk/

No comments: