Tuesday, 13 October 2009

Cardiau Adnabod Myfyrwyr

Bellach mae Cardiau Adnabod ar gael i fyfyrwyr blynyddoedd 1, 2 a 3 yn lle cardiau’r CAD. Gallwch eu casglu o’r Man Gwybodaeth yn y Llyfrgell. Wrth ddod i gasglu’ch Cerdyn Adnabod, dewch â’ch slip cofrestru a’ch hen gerdyn CAD os oes un gennych.

No comments: