Tuesday, 15 March 2011

E-Adnoddau @ Llyfrgell Llambed

Beth am wella’ch ymchwil trwy gyfrwng yr e-lyfrau testun llawn diweddaraf a’r tanysgrifiadau?

Ymunwch â ni i gael gwybod mwy am yr adnoddau electronig sydd ar gael i chi trwy’r Ganolfan Adnoddau Dysgu, a sut i fanteisio arnynt trwy ddefnyddio eich manylion mewngofnodi ar gyfer Athens yn y Brifysgol.  Mae croeso i staff a myfyrwyr ddod!

Llyfrgell Llambed
23 March 2011: 2pm - 5pm
30 March 2011: 2pm - 5pm

Gynnwys lluniaeth!

Gwybodaeth Bellach
Ebost: cadllambed@ydds.ac.uk
Ffôn: (01570) 424798

No comments: