Wednesday, 30 September 2009

Am ennill £500?

Dyma cyfle gwych i chi ddangos eich dawn (ac i ennill £500 hefyd!).

Ydach chi'n ysgrifennu, cyfansoddi cerddoriaeth neu'n caru animeiddio? Beth bynnag yw eich talent chi, Mynegwch Eich Hun yng Nghystadleuaeth Gelf llyfrgelloedd Cymru yr Hydref hwn a chael cyfle i ennill £500! Drwy mis Hydref a Thachwedd eleni bydd Cymru gyfan yn cael ei ysbrydoli gan lyfrgelloedd ac yn mynegi eu hunain drwy ysgrifennu creadigol, ffilmiau byw a sain.

Gofynnwch yn y llyfrgell am ffurflen cais neu dilynwch y ddolen hon am rhagor o manylion http://library.wales.org/cy/

Pob lwc!

No comments: