Tuesday, 22 September 2009

Ydych chi’n chwilio am swydd ran amser? Looking for a part-time job?

Mae’r swyddi canlynol yn wag yn y Ganolfan Adnoddau Dysgu:

Cynorthwydd Adnoddau Dysgu

Gyda’r nos / Penwythnosau (35 awr yr wythnos)
Rhennir y swydd hon rhwng 2 ymgeisydd neu fwy

Dyddiad cau: 2 Hydref 2009
Cyfweliadau: 6 Hydref 2009


Am fanylion pellach a ffurflen gais cysylltwch â’r Adran Adnoddau Dynol os gwelwch yn dda ar 01267 676919 neu anfonwch e-bost at humanresources@drindod.ac.uk

>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>>
The Learning Resources Centre has the following vacancies:

Learning Resources Assistant

Evening / Weekends (35 hours per week)
This post will be split between 2 or more candidates.

Closing date: 2 October 2009
Interviews: 6 October 2009


For further details and an application form please contact the Department of Human Resources on 01267 676919 or email humanresources@trinity-cm.ac.uk

No comments: