Tuesday, 7 January 2014

E-gylchgronau newydd!

O Ionawr 2014, bydd nifer mawr o e-gylchgronau 30153 testun llawn newydd ar gael ichi drwy Lyfrgell eich Prifysgol!

Mae gennym fynediad i’r adnoddau testun llawn newydd gwych hyn gan EBSCO:
Education Source                                                                       
SportDiscus Full Text
CINAHL Plus Full Text
Art Source
Hospitality Tourism Complete
Humanities Source
Academic Search Complete
 
Ewch i http://search.ebscohost.com i ddechrau chwilio ynddynt…

No comments: