Wednesday, 2 December 2009

Cofiwch am Y Cwad: yn agor Ionawr 2010!

Mynediad Diwifr i’r We – Siop – Caffi – Gliniaduron – Cyfrifiaduron Rhwydwaith - Cyflwyno Aseiniadau – Rhwydiaduron – Ystafelloedd Astudio i Grwpiau

Gyferbyn â’r Capel yn adeilad yr Hen Goleg (Y Ganolfan Adnoddau Addysgu gynt)

No comments: