Tuesday, 4 March 2014

Hysbysiadau atgoffa

Mae’n bleser gennym gyhoeddi y bydd y Llyfrgell ar gampysau Caerfyrddin a Llambed o 25 Chwefror 2014 yn anfon hysbysiadau atgoffa ymlaen llaw drwy e-bost at bob myfyriwr sydd â deunyddiau ar fenthyg.  Anfonir yr hysbysiadau 2 ddiwrnod gwaith cyn bod angen dychwelyd eitemau ‘heb fand’ neu ‘fand coch' gan atgoffa am y dyddiad dychwelyd (5 diwrnod gwaith ar gyfer ôl-raddedigion ymchwil a dysgwyr o bell cofrestredig).

Sylwer nad anfonir hysbysiadau atgoffa ar gyfer eitemau band melyn a band glas oherwydd y cyfnod benthyg byr.

No comments: