Friday, 1 June 2012

Cyfnodau Benthyca dros yr Haf


O ddydd Mawrth 7 Mehefin, bydd y rhan fwyaf o eitemau ar gael i’w benthyca dros wyliau’r Haf, i’w dychwelyd ddydd Mercher 28 Medi 2011.  Bydd y cyfnodau benthyca arferol yn berthnasol i’r eitemau Band Melyn, Band Glas, cylchgronau, gliniaduron a cyfrifiaduron MacBook.

Casgliadau Gwyddor Iechyd (Campws Caerfyrddin): Bydd y cyfnodau benthyca arferol yn gweithredu o ran pob eitem yn y casgliadau Gwyddor Iechyd tan 22 Gorffennaf.  O 22 Gorffennaf, bydd llyfrau Gwyddor Iechyd ar gael i’w benthyca hyd at ddydd Iau 1 Medi 2011.

No comments: