Friday, 24 September 2010

Ffair y Glas / Fresher's FayreDewch i stondin y Ganolfan Adnoddau Dysgu yn Ffair y Glas a rhowch gynnig ar y cwis i ennill gwerth £40 o dalebau Amazon / Visit the Learning Reosurces Centre stand at the Fresher's Fayre and enter the quiz competition to win an £40 Amazon voucher.Wednesday, 29 September 2010 at 10:00
Campws Caerfyrddin / Carmarthen Campus

Wednesday, 13 October 2010 at 10:00
Campws Llambed / Lampeter Campus

No comments: