Tuesday, 25 May 2010

Pwy oedd yn byw ym Mhrydain 2000 o flynyddoedd yn ol?

Mae'r wefan cyffrous hyn gan BBC Cymru (Adran Addysg) yn helpu athrawon, rhieni a phlant i ddysgu am oes haearn Prydain. Gyda graffeg lliwgar a storiau diddorol am y Celtiaid, bydd gwersi hanes yn dod yn fyw o hyn ymlaen.

No comments: