Thursday, 22 April 2010

Arolwg CAD 2010 / LRC Survey 2010

Llenwch yr holiadur a cheisiwch ennill £50!
A wnewch chi ein helpu i wella gwasanaethau'r CAD trwy gymryd ychydig o funudau i lenwi ein harolwg byr. Defnyddir yr adborth a geir trwy'r arolwg i bennu blaenoriaethau ar gyfer y CAD yn ystod y flwyddyn academaidd nesaf, ac nid oes angen rhoi'ch enw wrth ateb. 30 Mehefin 2010 yw’r dyddiad cau.Fill in the survey and enter our prize draw to win £50!
Please help us to improve LRC services by taking a few minutes to complete our short survey. Feedback from the survey will be used to identify priorities for the LRC during the forthcoming academic year, and your response can be completely anonymous. The closing date is 30th June 2010.

No comments: