Thursday, 18 February 2010

Y Gyfnewidfa Lyfrau / The Book Exchange


Wedi prynu llyfr a’i orffen? Ddim yn gwybod beth i’w wneud ag e? Os ydych chi wedi’i ddarllen, beth am ei gyfnewid!

Ar hyn o bryd yn y Cwad: Y Gyfnewidfa Lyfrau. Y cyfan sydd ei angen yw i chi ddod â'r llyfrau yr ydych chi wedi’u darllen a’u cyfnewid am rai nad ydych chi wedi’u darllen – mae’n rhad ac am ddim ac yn dda i’r amgylchedd!

-----------------------------------------------------------------------------

Bought a book and finished it? Don't know what to do with it? If you've Read It, why not Swap It!

Now @ Y Cwad The Book Exchange. Simply bring along the books you have read and swap them for ones you haven't - it's free and eco-friendly!


No comments: